VIT - Trong bài nói chuyện gần đây với các sĩ quan tại căn cứ không quân Langley thuộc Virginia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định rằng, Nga đã tập trung vào việc đẩy mạnh khả năng hạt nhân hơn là chú trọng tăng cường lực lượng vũ trang chính quy.