TP - Má mày bảo sắp nhỏ vào đây tui biểu!

>> Huế: Các nghệ sĩ cùng Hát cho hành tinh xanh - Ông hôm nay làm sao đấy, suốt ngày suốt tháng chỉ lo ăn nhậu với bạn bè bỗng dưng chợt nhớ đến con. Mấy đứa đâu, vào đây tía mày dạy! - Phải thế chứ! Nhà phải có nốc. Tía là cái nốc của nhà này. Nghe tía dạy: Thời buổi khó khăn, thóc cao gạo kém, phải biết căn cơ, cần kiệm, chắt chiu, dành dụm nghe chưa? - Ơ hay cái ông này, tui sinh ra chúng, tính nết chúng ra sao, tui rành. Con nhà này có đứa nào dám tiêu hoang? Mà có muốn tiêu hoang thì trên răng dưới dép, ông bảo lấy đâu nào? - Má mày im, để tui dạy con. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Răn đe phòng ngừa là chính. Biết chúng nó khổ, chúng nó thiếu, nhưng trách nhiệm là phải nói, không thiên hạ nhìn vào người ta cười cho! - Họ cười hở mười cái răng. Họ cười tía mày trước đâu đến lượt má con nhà này! - Sao lại cười tui? - Thì đấy, nhà đang thiếu, thế mà ông sáng xỉn chiều say, vung tay quá trán. Tằn tiện, chắt chiu đâu đến lượt ông. Thôi, tía mày làm gương, bớt ăn, bớt nhậu, bớt hoang, bớt phí cho má con tui nhờ! - Không được! Tui chủ nhà này. Nhiều ít chi cũng của tui, tui được quyền chớ. Hao phí hay tổn thất quá đi một chút cũng là chuyện cho tui đối ngoại. Má con sắp nhỏ chỉ là người hưởng lợi thì tư cách chi mà bàn xía vô… - Tía sắp nhỏ lý sinh sự kiểu đó thì má con tui chào thua. Thằng Út!... Tắt điện, tắt quạt, tắt ti vi đi! Đã có trăng, có gió, có dế kêu rồi hoang phí làm chi! Tía mày đang xỉn, lên bật điều hòa cho tía, không thì tía nóng trong người…