Ngày 20-10, UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với nhân dân địa phương về dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại núi Thoong xã Tân Tiến. Có 7 ý kiến đại diện cho nhân dân xã Tân Tiến tập trung vào các vấn đề: không đồng ý chủ trương xây dựng khu xử lý rác thải do địa điểm đặt công trình không phù hợp quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh, nhiệm vụ quốc phòng; công nghệ xử lý rác thải không bảo đảm môi trường nước, không khí…

Tiep tuc tuyen truyen ve du an xu ly rac thai nui Thoong - Anh 1

Ảnh: KTĐT

Giải đáp các ý kiến của nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết: Mỗi ngày, trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 120 tấn rác thải sinh hoạt. Để chủ động xử lý rác thải của địa phương, giảm tải cho các khu xử lý rác của thành phố, nhân dân cần ủng hộ chủ trương xây dựng khu xử lý rác trên địa bàn. Hồ sơ pháp lý dự án, doanh nghiệp đã thực hiện đúng, đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Công nghệ xử lý, Hội đồng Khoa học thành phố đã thẩm định và cho phép doanh nghiệp áp dụng. Liên quan đến sự cố môi trường khu xử lý rác xảy ra trước đây, huyện Chương Mỹ đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra đề xuất hướng giải quyết…

Mặc dù các cấp, ngành của huyện và doanh nghiệp đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng một số người dân ở xã Tân Tiến vẫn chưa ủng hộ thực hiện dự án. Để đạt được sự đồng thuận sau buổi đối thoại này, huyện Chương Mỹ sẽ báo cáo, đề nghị thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng thẩm định lại công nghệ của dự án. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng về công nghệ, bảo đảm không ảnh hưởng tới môi trường, huyện sẽ tổ chức bảo vệ thi công. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan chức năng, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án…

Kim Nhuệ