Tiep tuc trien khai Thoa thuan cap cao Viet Nam - Lao nam 2017 - Anh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Bình hoan nghênh đoàn công tác của Ban Phát triển Nông thôn và Xóa nghèo Trung ương Lào đến làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc về tình hình, kết quả hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện năm 2016.

Đồng chí Thoong-văn Vi-lay-hương cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của hai bên trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng: Năm 2016, việc thực hiện chủ trương hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Công tác xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được hai bên quan tâm chỉ đạo tích cực; các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên về thương mại, kinh tế cửa khẩu, văn hóa, giáo dục, y tế, phòng chống tội phạm, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đạt được nhiều kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị với phía bạn một số nội dung và yêu cầu hợp tác trong thời gian tới, theo đó hai bên tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2017 nhằm tăng cường mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chủ trương Hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm về đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

H.Anh