QĐND - Ngày 6 và 7-5, tại Quân khu 5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) lần thứ 3, giai đoạn 2005-2010. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

5 năm qua, các đơn vị trong toàn quân quán triệt tốt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện cuộc vận động (CVĐ). Hầu hết các đơn vị đã tạo được phong trào sôi nổi, rộng khắp; gắn CVĐ 50 với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với các phong trào thi đua, với yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và các CVĐ khác của toàn quân. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, CVĐ đã dấy lên phong trào thi đua toàn diện, đối tượng CVĐ ngày càng mở rộng... 5 năm qua, toàn quân đã tổ chức hơn 150 hội thi, hội thao các loại ở cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng và hàng nghìn hội thi, hội thao cấp cơ sở. Có 285 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng; hàng trăm đề tài, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở... góp phần làm lợi cho ngân sách quốc phòng, thúc đẩy công tác kỹ thuật, đề xuất nhiều biện pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ và tìm kiếm, cứu nạn, phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã phát động phong trào thi đua, tiếp tục triển khai CVĐ một cách toàn diện, sâu rộng trong toàn quân. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 13 tập thể và một cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ. Trung Hội - Xuân Hưởng