Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn kêu gọi các hội viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc trần lãi suất thỏa thuận...