Trong nội dung Công văn số 9393/VP-KT ban hành ngày 12/10, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc thực hiện dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.

Tiep tuc thuc hien du an vung san xuat rau an toan tap trung thi tran Tay Dang - Anh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được báo cáo của UBND huyện Ba Vì về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung thị trấn Tây Đằng. Trong đó có đề cập, dự án này đã đầu tư các hạng mục hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất như: Hệ thống tưới, nhà sơ chế, thu gom, hệ thống điện, đường giao thông... phục vụ sản xuất đã giúp bà con nhân dân giảm chi phí lao động, có điều kiện áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Do dự án của huyện hiện nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên các hạng mục công trình chưa bàn giao, khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, do hiện nay các vùng rau trên địa bàn huyện chưa được đầu tư hoàn thiện, phần vốn đối ứng của huyện và nhân dân chưa được thực hiện; chưa được bao tiêu sản phẩm đầu ra nên chủ yếu nhân dân vẫn chỉ sản xuất rau vào vụ đông. Bởi vậy, chưa phát huy, khai thác hết khả năng, công suất của hệ thống hạ tầng trong vùng dự án.

Trước khi xây dựng dự án, nhân dân tiến hành sản xuất rau mang tính tự phát, chưa có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất rau an toàn. Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, Phòng Kinh tế huyện đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm Bảo vệ thực vật và UBND các xã tiến hành tập huấn, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật sản xuất rau an toàn tạo thói quen và kiến thức cho nhân dân trong sản xuất rau an toàn. Diện tích sản xuất rau vụ đông trước đây chỉ chiếm từ 65 đến 70% diện tích của dự án. Đến nay, vào vụ đông nhân dân đã triển khai sản xuất 100% diện tích rau trong vùng dự án. Đối với vụ xuân và vụ mùa vùng rau an toàn Tây đằng đã trồng được 10ha cho hiệu quả cao hơn từ 5 đến 6 lần trồng lúa. Nhân dân bước đầu đã có ý thức sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc sinh học trong quá trình sản xuất rau an toàn, qua đó, giúp tăng cường chất lượng, giá trị sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường, vỏ bao bì và các phụ phẩm trong sản xuất được thu gom và xử lý theo quy định góp phần bảo vệ môi trường.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Ba Vì đề nghị UBND thành phố cho phép tiếp tục giải ngân để hoàn thiện dự án bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Hỗ trợ huyện và nhân dân trong vùng sản xuất giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Giới thiệu doanh nghiệp trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đầu ra ổn định, lâu dài để nhân dân yên tâm, tập trung vào sản xuất bền vững.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc đề xuất của UBND huyện Ba Vì về việc tiếp tục giải ngân để hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả đầu tư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm xúc tiến Thương mại, Đầu tư, Du lịch thành phố hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của dự án.

PV