Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kế hoạch kiểm toán hiệu quả tài chính của một số Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế nhà nước, trong đó có 2 tập đoàn hàng đầu là Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là hoạt động có tính chất định kỳ, song vào thời điểm này, những kết quả kiểm toán là một trong những căn cứ quan trọng để giúp Chính phủ có những điều chỉnh cần thiết đối với hoạt động của các tập đoàn.