Chiều 18-9, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hoạt làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng hệ thống nghĩa trang nhân dân, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Đoàn giám sát đề nghị huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ; tăng cường quản lý dịch vụ trong việc tang, nhất là quản lý giá cho thống nhất; đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư, quản lý nghĩa trang; đề xuất chủ trương xây dựng nhà lưu tro cốt tại các chùa, thực hiện tang văn minh. Đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Thanh Trì tổ chức rà soát lại đề án quản lý nghĩa trang nhân dân của huyện, kiến nghị những vấn đề còn bất cập, đề xuất phương án khả thi áp dụng phù hợp thực tiễn; nghiêm túc xử lý việc hung táng sai quy định, địa bàn nghĩa trang cận nhà dân.

Vũ Thủy