Ngày 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã tới thăm Trụ sở Liên Hợp quốc tại thành phố New York và hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gặp chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tặng quà lưu niệm Chủ tịch đảng Cộng sản Hoa Kỳ John Batchell.(Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh Huynh chụp ảnh kỷ niệm với đoàn đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh làm việc với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 6

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thăm và nói chuyện các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thăm và nói chuyện các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 8

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thăm và nói chuyện các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 9

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh gặp gỡ bạn bè cánh tả Hoa Kỳ (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)

Tiep tuc hoat dong cua Thuong truc Ban Bi thu tai Hoa Ky - Anh 10

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh Huynh tặng quà lưu niệm bà Merle Ratner, người bạn của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thanh/Vietnam+)