Chiều 5/10, Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM (gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn Huy Oánh – Chánh VP Điều phối NTM tỉnh làm chủ tịch) tổ chức cuộc họp để cho ý kiến đánh giá nội dung các chuyên đề.

Tiep tuc hoan thien Bo tai lieu boi duong can bo xay dung NTM - Anh 1

Nhằm phối hợp thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Trường Chính trị Trần Phú cùng các ngành liên quan đã đầu tư tập trung, nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM.

Đến nay, Bộ tài liệu đã cơ bản hoàn thiện với 9 chuyên đề gồm: Một số thành quả nổi bật, bài học kinh nghiệm, sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng NTM; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM; thực hiện tiêu chí “an ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong xây dựng NTM; tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh; bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM.

Tiep tuc hoan thien Bo tai lieu boi duong can bo xay dung NTM - Anh 2

TS Nguyễn Trọng Tứ - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú: Cần chỉnh sửa tên gọi một số chuyên đề sao cho phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đi sâu phân tích, đánh giá nội dung, hình thức các chuyên đề. Theo đó, các ý kiến đồng tình về sự cần thiết của các chuyên đề đối với việc giảng dạy cho cán bộ. Các vấn đề mà bộ tài liệu đề cập đều bám sát tình hình thực tiễn.

Tiep tuc hoan thien Bo tai lieu boi duong can bo xay dung NTM - Anh 3

Phó GĐ Sở NN&PTNT Trần Nhật Lam: Trong hình thức trình bày, chuyên đề “Tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh” cần phải bổ sung thêm các mô hình hiệu quả.

Các thành viên cơ bản thống nhất đánh giá cao nội dung các chuyên đề. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, các chuyên đề cần cập nhật thông tin mới hơn trước khi ban hành; cần chỉnh sửa tên gọi, hình thức trình bày và thuật ngữ dùng trong các chuyên đề; cần đưa ra các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để khắc phục những hạn chế trong xây dựng các tiêu chí NTM.

Hội đồng thẩm định cũng đã tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên, thống nhất bổ sung, chỉnh lý các vấn đề cụ thể về hình thức cũng như nội dung trong từng chuyên đề để sớm ban hành.

A.H