Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.929,65 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói do hạn hán gây ra (đợt 3 năm 2016).

Tiep tuc ho tro gao cho tinh Ninh Thuan - Anh 1

Trước đó, tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 5.966,985 tấn gạo chia làm 2 đợt. Đợt 1 vào tháng 1/2016; đợt 2 vào tháng 6/2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và sử dụng số gạo được xuất cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Phương Nhi