(PL)- Ngày 16-11, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 93/2007/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng khí hóa lỏng và các nhiên liệu đốt khác.