Sản lượng điện sản xuất và mua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng 11,1% trong 10 tháng đầu năm 2016. Đáng chú ý, điện nhập khẩu chỉ chiếm 0,79% và EVN vẫn tiếp tục dừng mua điện Trung Quốc.

Tiep tuc dung mua dien Trung Quoc - Anh 1

Điện từ nhiệt điện than chiếm tỷ trọng cao nhất, 37.05%. Ảnh internet.

Báo cáo của EVN cho thấy, trong tháng 10, đơn vị này đã cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện văn hóa, chính trị và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện vận hành liên tục, tối ưu, có dự phòng.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng ước đạt 15,43 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 147,72 tỷ kWh, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thủy điện chiếm 35,45%, nhiệt điện than chiếm 37,05%, tua-bin khí chiếm 26,04%, nhiệt điện dầu chiếm 0,76%, nhập khẩu chiếm 0,79%. Trong tháng 10, EVN vẫn tiếp tục tạm dừng mua điện Trung Quốc.

Được biết, từ tháng 7, do bắt đầu vào mua mưa, thủy điện dồi dào nên EVN đã tạm ngừng mua điện từ Trung Quốc trên đường dây 220kV.

Dự báo trong tháng 11, phụ tải của hệ thống điện có thể đạt bình quân 516 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.720 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia khoảng từ 30.000- 32.000 MW (chưa tính nhiệt điện dầu).

Hệ thống điện tiếp tục truyền tải cao trên đường dây 500kV từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam. Hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

EVN sẽ khai thác thủy điện theo kế hoạch điều tiết. Các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí khai thác tối đa,bảo đảm vận hành an toàn lưới điện 220-500kV, cung cấp điện an toàn, ổn định.

Cùng với việc cung ứng điện, EVN cũng chỉ đạo các GENCO tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ lắp đặt các thiết bị quan trắc online, tiến độ triển khai các hợp đồng tiêu thụ tro xỉ, mỗi nhà máy mở cửa 1 lần/tháng mời chính quyền, người dân địa phương vào tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành.

Phan Thu