(HNM) - Ngày 17-4, ngày thứ hai đoàn Thanh tra, xét nghiệm lưu động về VSATTP “ra quân” đã kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại quận Hoàng Mai.