Mới đây, Quỹ TLV Lao Động chuyển 5,5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ 6 trường hợp đặc biệt khó khăn, gồm: Giúp cháu Gia Bảo (ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) bị ung thư mắt: 1.500.000 đồng.