GiadinhNet - Các tỉnh, thành cũng cần có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Trong năm học tới ngành giáo dục tiếp tục chú trọng tới việc chống học thêm, dạy thêm tràn lan. Ảnh: Chí Cường.

Ngày 5/8, tại TP Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết năm học 2011 - 2012 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2012 – 2013, sơ kết phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tích mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong năm học 2011 – 2012 và những kết quả đạt được sau 4 năm triển khai cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tuy nhiên bên cạnh đó Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục, đặc biệt là các tỉnh, thành phố cần chấn chỉnh lại công tác dạy thêm, học thêm trái với nhu cầu thật sự của học sinh để tránh làm méo mó hình ảnh của người thầy. Các tỉnh, thành cũng cần có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh, năm học tới toàn ngành cần nỗ lực để phát huy bền vững các thành tựu đã đạt được, bên cạnh đó tiếp tục phải chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; chống dạy thêm học thêm tràn lan; lạm thu các khoản đầu năm học. Toàn ngành nỗ lực tập trung cho 2 việc lớn, đó là tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - coi đây là 2 giải pháp đột phá thực hiện Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam sau 2015.

T.Sang