Từ năm 2012, Đà Nẵng triển khai việc tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai (PTTT) theo hướng dịch chuyển dần từ bao cấp, miễn phí sang thu phí theo cơ chế thị trường.

Night Happy là thương hiệu các sản phẩm phòng tránh thai.

Cách làm này lợi cả đôi đường bởi vừa giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, vừa tạo cho người dân ý thức chủ động trong việc phòng tránh thai.

“50 năm qua, Nhà nước đã bao cấp hoàn toàn việc cấp phát, sử dụng các PTTT cho mọi đối tượng nhân dân. Nhờ vậy, nhận thức về kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đã nâng lên đáng kể, cả nước đã duy trì được mức sinh thay thế. Đến lúc này, chính sách dân số chuyển hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, tiếp thị xã hội các PTTT là cách để đánh vào ý thức của người dân, làm sao để họ chủ động sử dụng PTTT phù hợp”, chị Nguyễn Thị Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố cho biết.

Đến năm 2012, hầu như tất cả các PTTT như bao cao su (BCS), thuốc viên, que cấy, đặt vòng… đều được miễn phí và ngân sách Nhà nước bao cấp hoàn toàn. Phần lớn người dân vẫn quen với việc “cho không, dùng miễn phí”. Vì vậy, khi mọi thứ đều dần dần bắt buộc phải bỏ tiền để mua thì không phải ai cũng chấp nhận ngay được.

Tuy nhiên, nhất thiết phải xóa bỏ cơ chế bao cấp như hiện nay, bởi theo chị Nguyễn Thị Xuân thì “người dân lâu nay cứ có suy nghĩ là của cho không là của không tốt, có cấp miễn phí, họ nhận nhưng rồi có khi không dùng đến. Bây giờ chuyển sang thực hiện theo cơ chế thị trường, bán chứ không miễn phí nữa thì nếu muốn dùng, người ta sẽ mua, mà đã bỏ tiền ra mua thì phải dùng chứ không bỏ đi như những thứ được miễn phí. Như thế là góp phần chống lãng phí và duy trì sự bền vững trong công tác dân số”.

Mặc dù biết xóa bỏ bao cấp sẽ giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nhưng anh Hồ Tấn Lợi, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòa Vang vẫn lo lắng: “Thời gian qua, mình cấp miễn phí mà vận động bà con đã khó khăn rồi, huống chi huyển sang tiếp thị xã hội, bán dịch vụ. Nếu triển khai thì từng bước sẽ đưa vào khuôn khổ nhưng cũng phải lâu dài”.

Khi chương trình tiếp thị xã hội PTTT được thực hiện rộng rãi và hiệu quả thì cả Nhà nước lẫn người dân đều được lợi. Điều đó đồng nghĩa với việc tiết kiệm được nguồn chi từ ngân sách và thay đổi thói quen trong việc chủ động sử dụng, lựa chọn PTTT từ phía người dân.

Theo Báo Đà Nẵng