Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho biết, Viện vừa tiếp nhận nhiều tài liệu rất có giá trị khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Những tài liệu này do ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ sưu tầm và gửi tặng.

Tài liệu Viện tiếp nhận gồm 43 bản đồ cổ và cuốn Atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ do Trung Hoa dân quốc xuất bản tại Nam Kinh năm 1919. Trước đó, ngày 23-11-2012, Viện cũng đã phối hợp với UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) tiếp nhận hai Atlas 1908 và Atlas 1933, 92 bản đồ và ba cuốn kỷ yếu đính kèm nhiều bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa do ông Thắng trao tặng. Tính đến nay, số tài liệu quý mà Viện nhận được từ ông Thắng là 150 bản đồ (gồm 110 bản đồ gốc và 40 bản đồ tái bản). Đây là những bản đồ được xuất bản ở Anh, Đức, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Mỹ và Hồng Công (Trung Quốc) trong thời gian từ 1626 đến 1980, trong đó có 80 bản đồ ghi nhận lãnh thổ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam; 50 bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam; 10 bản đồ hàng hải và 10 bản đồ tổng thể châu Á và Đông - Nam Á thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam.