KTNT- Như Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh, việc Ban chuyển đổi chợ Ứng Hòa tự ý bán hồ sơ gấp 10 lần quy định khiến nhiều người bức xúc. Sau khi báo phản ánh, UBND huyện Ứng Hòa không tiến hành làm rõ sai phạm mà cố tình “vin” vào một thông tư đã hết hiệu lực.

>> Bán hồ sơ mời thầu ở Ứng Hòa: Thu tăng gấp 10 lần quy định

Trong Quy chế đấu thầu số 01/QC-BCĐC đề ngày 03/10/2011 của Ban chuyển đổi chợ ghi rõ: “Nhà đầu tư đến mua hồ sơ mời thầu phải có chứng minh thư kèm theo giấy giới thiệu đến mua hồ sơ mời thầu. Khi mua hồ sơ Người có tên trong giấy giới thiệu phải trả một khoản tiền là 10.000.000 đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng) và ký vào phiếu thu của cơ quan đại diện bán hồ sơ”.

Tuy nhiên, tại Điều 6, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ ghi rõ: Chi phí trong đấu thầu: Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế GTGT) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.

Để cung cấp tiếp thông tin mới nhất về vụ việc đến bạn đọc, ngày 02/11/2011, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Trường, Phó chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa. Ông Trường cho rằng: “Việc ra Quy chế đấu thầu là căn cứ vào Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch Đầu tư nên có thể bán hồ sơ lên đến... 30 triệu đồng chứ không chỉ có 10 triệu đồng”.

Điều đáng nói, trong Quy chế đấu thầu số 01 Ban chuyển đổi chợ Ứng Hòa không có căn cứ vào Thông tư số 03 mà căn cứ vào Nghị định 85, nên việc khẳng định của ông Trường chỉ là sự bao biện, bao che cho sai phạm.

Hơn nữa, ông Trường không biết rằng Thông tư 03 đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2009. Bởi, Thông tư 03 là nhằm “Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao tại khoản 3 Điều 34 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng”. Đến ngày 15/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP về “Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng”. Điều 77 của Nghị định 85 ghi rõ: “Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2009. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 hết hiệu lực thi hành. Những quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương trái với quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này đều bãi bỏ”.

Như vậy đã rõ, việc UBND huyện Ứng Hòa cứ “vin” vào một văn bản luật đã bị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ để biện hộ cho hành vi sai trái của mình cần được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Duy Phong