() - Ngày 26/9/2010, tại Hà Nội, Ban Vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã có cuộc họp trù bị về việc sẽ tổ chức Đại hội thành lập Hội.

Chủ trì cuộc họp họp trù bị về việc sẽ tổ chức Đại hội thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam) là Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện đang là Trưởng Ban Vận động thành lập Hội. Tham dự cuộc họp ngoài các thành viên Ban Vận động thành lập Hội, còn có đông đảo những người quan tâm đến việc thành lập Hội. Trung tướng Lê Văn Hân cho biết, việc tiến tới sẽ thành lập Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam là tiếp nối những công việc đã được triển khai trong thời gian qua của Ban Vận động thành lập Hội. Thành lập Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam là việc làm cần thiết vì đó là một trong những hoạt động nhân văn tiếp tục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thiết thực ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các GĐLS, do đó có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sẵc và đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, được Đảng và Nhà nước quan tâm ủng hộ, chỉ đạo. Việc thành lập Hội, theo Trung tướng Hân, dự kiến sẽ tiến hành tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới và là việc làm được căn cứ vào các văn bản pháp lý đã được cấp phép đồng ý của các các cơ quan hữu trách. Đó là: Quyết định số 545 QĐ-BLĐTBXH ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội về việc công nhận Ban Vận động thành lập hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam và Quyết định số 1081/QĐ-BNV ngày 17 tháng 09 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam. Cũng tại cuộc họp trù bị, những người tham dự đã được nghe và cùng trao đổi ý kiến về các vấn đề: Kế hoạch tổ chức Đại hội thành lập Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam; Dự thảo Chương trình hoạt động cuối năm 2010 và năm 2011 của Hội sẽ được thông qua tại Đại hội; Dự thảo Điều lệ Hội cũng sẽ được thông qua tại Đại hội…