(Vitinfo) – Theo một nhà nghiên cứu gia đình của Úc, phụ nữ và đàn ông sống chung với nhau khi mới chỉ ở những giai đoạn đầu của mối quan hệ có nguy cơ kết thúc trong đơn độc.