Theo tiến sĩ Phan Quốc Việt (ảnh), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tâm Việt Group, hiện SV Việt Nam đang trong tình trạng: biết thừa, làm thiếu. Biết rất nhiều thứ mà chẳng bao giờ dùng, cái cần biết nhất là biết làm việc lại quá thiếu. Ở nước ngoài, các kỹ năng cơ bản được học trong gia đình và trường phổ thông.