Các thiết bị càng hiện đại thì sẽ giúp ích rất nhiều ư, chưa hẳn đâu nếu nó rơi vào tay của một "kẻ mù" công nghệ và hay tò mò thì...

SaintValentine