Buồn bã, thất vọng và né tránh xung quanh - đó là tâm trạng chung của những người phụ nữ phải vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương với giấc mơ "cải lão hoàn đồng" bất thành. Hầu hết họ đã ở vào tuổi "lên chức bà", mỗi người một hoàn cảnh nhưng vẫn sẵn sàng chi một số tiền không hề nhỏ cho các sản phẩm hormon nhằm níu kéo tuổi xuân.