Ông Trần Trung Hoa (ấp Tam Thôn, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) là chủ một doanh nghiệp tư nhân mới thành lập.

Ông có thuê mướn một số lao động và không trả lương cho họ theo thang bảng lương của nhà nước. Ông Hoa thắc mắc: “Được biết, có hai mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng. Vậy tôi phải căn cứ theo mức lương nào để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động?”. Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trả lời: Theo quy định hiện hành thì có hai loại tiền lương tối thiểu chung và tiền lương tối thiểu vùng. Tiền lương tối thiểu chung được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Còn tiền lương tối thiểu vùng có hai loại: tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 111 ngày 10-10-2008 của Chính phủ được áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 110 ngày 10-10-2008 của Chính phủ được áp dụng cho các đơn vị còn lại. Doanh nghiệp của ông Hoa thuộc diện được áp dụng tiền lương tối thiểu theo Nghị định 110 (là 740 ngàn đồng/tháng).