Sổ liên lạc điện tử và thẻ thanh toán thông minh SSC gọi tắt là Thẻ học đường có những tiện ích và bất cập gì? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của nhà trường, phụ huynh, học sin

Tien ich va bat cap cua The hoc duong - Anh 1