Sáng 2/11, dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi được Chính phủ trình Quốc hội, trong đó xác định đối tượng áp dụng của luật, loại tiền gửi được bảo hiểm.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, pháp luật hiện hành quy định, chủ thể bảo hiểm tiền gửi bao gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp doanh.

Tuy nhiên, với dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi lần này, Chính phủ đề xuất không bảo hiểm tiền gửi của hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh mà chỉ bảo hiểm tiền gửi của cá nhân.

Theo Vneconomy, trong phiên họp sáng nay của Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng thống nhất với quy định trên. Theo cơ quan này, Luật Bảo hiểm tiền gửi chỉ nên hướng đến bảo vệ số đông người gửi tiền nhỏ lẻ, trường hợp tổ chức tín dụng gặp rủi ro thì họ vẫn nhận được một khoản tiền tối thiểu.

Bên cạnh đó, quy định tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân, không bảo hiểm đối với tiền gửi bằng ngoại tệ và kim loại quý trong dự thảo cũng nhận được sự thống nhất cao của cơ quan thẩm tra dự thảo là Ủy ban Kinh tế.

Trước đó, trong quá trình thảo luận, có nhóm ý kiến cho rằng cần nghiên cứu áp dụng bảo hiểm tiền gửi đối với loại tiền gửi bằng ngoại tệ và các tài sản khác (vàng, kim loại quý…). Vì trên thực tế, một lượng lớn tiền gửi bằng ngoại tệ hiện không được bảo hiểm tiền gửi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên cho biết.

Về mức phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức bảo hiểm tiền gửi, Ủy ban Kinh tế nghiêng về phương án như dự thảo luật, không quy định một mức phí hay khung phí cố định mà giao Ngân hàng Nhà nước quy định. Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn Vneconomy