Sau hơn 5 năm phát động phong trào xây dựng NTM, đến nay xã Tân Trung đã cơ bản hoàn thành những tiêu chí khó, cần nhiều vốn.

Tien Giang: Them mot xa ve dich nong thon moi - Anh 1

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng sự hỗ trợ của tỉnh, huyện người dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức thi công mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn.

Tính đến nay, xã đã huy động nguồn vốn gần 38 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 560 triệu đồng; ngân sách tỉnh, thị xã hơn 25,3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng).

Hiện xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM và đang sẵn sàng ra mắt xã đạt chuẩn NTM.

T.G.

Từ khóa

nông thôn mới tiền giang