(PL)- Thời gian gần đây, nhiều nhà vườn xã Long Bình Điền (huyện Chợ Gạo) cho biết nhiều đại gia ở TP.HCM tìm mua cây phát tài trổ bông với giá cao.