Sáng qua 25.6, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự hội nghị sơ kết 5 năm (2006 - 2010) thực hiện chương trình đầu tư, củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết, theo quy hoạch nâng cấp, đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam dài 1.700 km, trồng hơn 7.000 ha cây chắn sóng nhưng đến thời điểm này, các tỉnh mới triển khai được 200 km đê và trồng được hơn 130 ha cây chắn sóng. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, không thể đổ lỗi cho việc giải ngân chậm dẫn đến một chương trình thiết thực, có ý nghĩa, không những bảo vệ an toàn về vật chất, tính mạng con người trước bão, lũ mà còn kết hợp phát triển giao thông, xã hội nhưng lại bị triển khai quá chậm. Phó thủ tướng yêu cầu tất cả các tỉnh nằm trong chương trình phải quyết liệt thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quang Duẩn