Với đồng đội và gia đình, ba người lính phi công EC-130 tử nạn hôm 18/10 giờ đã hóa thành những cánh chim trời, đồng hành cùng họ trên những dặm bay.

Trương Khởi