Sau Đại chiến Thế giới 2, kinh tế Nhật Bản trải qua một trong những giai đoạn phát triển bùng nổ mạnh mẽ nhất mà nhân loại từng biết tới.