Trong phần thi Khởi động, cuộc thi tuần 3, tháng 1, nam sinh Vũ Tiến Anh trả lời chính xác 9 câu hỏi trong thời gian ngắn, giành 90 điểm.

Thu Thảo