Theo kết quả nghiên cứu, vào những ngày mùa hè ở Braxin, có khoảng gần 50 % người đi bộ trên phố dùng giày thể thao. Các công chức, nhân viên làm việc trong công sở thường đi giầy da, trong đó màu đen chiếm khoảng 42 %, còn lại là các màu hạt dẻ, màu nâu, màu cà phê.