VIT - Dẫu đạt được một số thành công trong vài thập kỉ qua nhưng lực lượng vũ trang Trung Quốc vẫn còn khá lạc hậu. Lực lượng bộ binh Trung Quốc có số lượng tương đối lớn nhưng họ không có đủ vũ khí hạng nặng hiện đại, hệ thống phòng không của họ thì yếu, và pháo binh thì thiếu tính cơ động. Không quân Trung Quốc cũng trong tình trạng tương tự...