Nga lại vừa sơn lại cho 2 nguyên mẫu thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Su-T-50 của họ với một lớp sơn ngụy trang mới, mang màu sắc sa mạc.

Cận cảnh nguyên mẫu thử nghiệm Su-T-50 mang số hiệu 054 với lớp sơn ngụy trang tàng hình mới, màu của sa mạc.