(GD&TĐ) - Tổ chức triển khai tích hợp giáo dục nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong nhà trường từ năm học 2009 – 2010 là một trong những việc làm thiết thực trong nhiều hoạt động của ngành giáo dục kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền giới thiệu sách thiếu nhi chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi" tại Trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội) Hướng đến ngày trọng đại này, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN và các đơn vị thuộc Bộ triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm cụ thể, thiết thực: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc gắn với kỷ niệm 41 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lá thư cuối cùng cho ngành giáo dục; tổ chức hội thảo, tọa đàm tìm hiểu và liên hệ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của ngành và công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên hiện nay; tổ chức chăm sóc các di tích, nhà lưu niệm ... có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như triển khai nhiệm vụ của ngành; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... Hiếu Nguyễn