KTĐT - Trước những yêu cầu cấp thiết về đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, thời gian qua, các cấp Hội Phụnữ Hà Nội tăng cường chỉ đạo và thực hiện phong trào "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng".

Để thực hiện phong trào này, Thành hội đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tuyên truyền, thực hiện công tác vệ sinh môi trường năm 2009, Chỉ đạo, hướng dẫn các quận huyện và cơ sở xây dựng kế hoạch, tiến độ và biện pháp thực hiện phong trào gắn với các hoạt động "1000 ngày vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp". Cụ thể hóa nội dung của phong trào thành các chỉ tiêu thi đua, đánh giá, rà soát qua kiểm tra thi đua quý, 6 tháng tại các cấp Hội, trong đó tập trung chỉ đạo các chi hội đăng ký các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - xạch - đẹp, quản lý các tuyến phố vệ sinh - văn minh đô thị, phát huy vai trò nòng cốt trong việc duy trì nếp tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần tại khu dân cư; Tăng cường kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường tại các đoạn đường tự quản, chú trọng kiểm tra chéo giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ phổ biến, tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên tích cực tham gia cuộc vận động: "Toàn dân không vứt rác ra đường phố và nơi công cộng"; Gắn thực hiện phong trào "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng" với thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua: "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc", đề án "Văn hóa ứng xử của người phụ nữ Hà Nội" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, Sở GTVT và Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tổ chức các hoạt động, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, chỉđạo hoạt động cam kết giữa các cấp Hội Phụ nữ và Xí nghiệp Môi trường Đô thị, các tổ vệ sinh trong việc phối hợp thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường; Phát hiện và tham mưu cho chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến vệ sinh môi trường trên địa bàn. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thiết thực cải thiện môi trường như: Vận động phụ nữ và nhân dân Thủđô tự giác tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào các đợt cao điểm, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, của Hội, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày làm cho nước sạch hơn… bằng các hoạt động cụ thể như thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh, xây mới và sửa chữa các công trình vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh. Hội chọn các điểm có những bức xúc về vệ sinh môi trường để tập trung chỉ đạo và phối hợp các ngành chức năng giải quyết. Đặc biệt, trong việc duy trì nề nếp tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần tại các khu dân cư, cán bộ, hội viên phụ nữ luôn giữ vai trò nòng cốt chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời, tiếp tục duy trì và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường. Đó là mô hình tự quản về tuyến phố trật tự vệ sinh - văn minh đô thị và đoạn đường xanh - sạch - đẹp với các hoạt động chính là tuyên truyền, vận động các hộ dân giữ gìn trật tự vỉa hè lòng đường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Mô hình CLB "Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường" do Thành hội phụ nữ chỉ đạo điểm tại phường Mộ Lao - quận Hà Đông; Mô hình "Đoạn đường nở hoa" thực hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm, Từ Liêm… Bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân Thủ đô tham gia bảo vệ môi trường, góp một phần làm cho Hà Nội xanh, sạch, đẹp hơn. Hồng Thái