Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2009 tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng TTO - Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009, Trường ĐH Nha Trang có tỉ lệ “chọi” trung bình là 1 “chọi” 7,78. ĐH Huế với mười trường và khoa thành viên cũng có tỉ lệ “chọi” trung bình là 7,7. Còn Trường ĐH Đà Lạt là 1 “chọi” 5,62; Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM có tỉ lệ “chọi là 1/3,74.

>> Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009 >> Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005 >> Ngành gì? Trường gì? Làm gì? >> Hộp thư tư vấn tuyển sinh >> Thi tốt nghiệp THPT năm 2009 ĐH Huế nhận được 67.634 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh ở 46 tỉnh thành trên cả nước, tăng 1.185 hồ sơ so với năm 2008, trong đó có 25.041 hồ sơ của thí sinh khu vực tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm nay ĐH Huế có 8.750 chỉ tiêu hệ ĐH vào mười trường và khoa thành viên, tỉ lệ “chọi” trung bình là 1/ 7,7. Theo thống kê, các ngành có số hồ sơ cao thuộc về các nhóm ngành kinh tế và nông lâm. Ngành có tỉ lệ “chọi” cao nhất là quản lý tài nguyên rừng và môi trường, với 1 “chọi” 37,5; kế tiếp là ngành khoa học môi trường 1/26,44; điều dưỡng 1/25,16; bảo quản và chế biến nông sản 1/17,2; giáo dục tiểu học 1/15,45… Một số ngành mới mở cũng thu hút thí sinh đăng ký dự thi là quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản 1/16,3); sư phạm công nghệ thiết bị trường học 1/5,52... Trong khi đó, những ngành hoàn toàn thiếu thí sinh dự thi là tiếng Nga, kỹ thuật trắc địa bản đồ, Hán - Nôm, ngôn ngữ. Và nhiều khối thi rất ít thí sinh dự thi như khối D2 chỉ có 15 hồ sơ, khối D4: 22 hồ sơ, khối D3: 331 hồ sơ… Khối thi Hồ sơ Đợt 1: 21.501 - Khối A 21.135 - Khối V 366 Đợt 2: 46.133 - Khối B 24.609 - Khối C 8.949 - Khối D1 8.447 - Khối D2 15 - Khối D3 331 - Khối D4 22 - Khối H 1.051 - Khối M 1.034 - Khối T 1.675 Trường ĐH Đà Lạt nhận được 17.212 hồ sơ đăng ký dự thi kỳ tuyển sinh ĐH năm 2009. Với 3.060 chỉ tiêu, tỉ lệ “chọi” trung bình vào trường là 1 “chọi” 5,62. Khối thi Hồ sơ - Khối A 6.371 - Khối B 3.680 - Khối C 5.063 - Khối D1 2.152 Theo thống kê của Trường ĐH Nha Trang, kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009 trường nhận được 18.273 thí sinh đăng ký dự thi (năm 2008 có 20.215 thí sinh đăng ký), trong đó có 17.125 thí sinh dự thi vào trường và 1.148 thí sinh mượn trường để dự thi vào các trường không tổ chức thi khác. Tỉ lệ “chọi” trung bình vào trường là 7,78. Ngành có tỉ lệ “chọi” cao nhất là công nghệ kỹ thuật môi trường với 1 “chọi” 20,85. Trong số hồ sơ này, tỉnh Khánh Hòa có số lượng đăng ký đông nhất là 8.047 thí sinh, kế đến là tỉnh Phú Yên 1.870 thí sinh, tỉnh Nghệ An 1.378 thí sinh, tỉnh Bình Định 1.271 thí sinh… Ngày thi sẽ được tổ chức theo hai đợt: Đợt 1 khối A từ ngày 3 đến 5-7-2009. Đợt 2 khối B, D1, D3 từ ngày 8 đến 10-7-2009. Trường tổ chức thi tại Bắc Ninh, Nha Trang và Cần Thơ. Trong đó thí sinh dự thi ở Nha Trang đông nhất với số lượng là 15.756, kế đến là Bắc Ninh 2.386 (có mượn Hà Nội dự thi) và Cần Thơ có 131 thí sinh. Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Chỉ tiêu 2009 Hồ sơ ĐKDT Tỉ lệ “chọi” 2009 Điểm NV1 - 2008 Theo khối Theo tổng Theo khối Tổng hồ sơ Số hồ sơ: 2.200 17.125 7,78 Nhóm ngành Khai thác hàng hải 101 A 140 140 127 127 0,9 13,0 Nhóm ngành Cơ khí 102 350 350 1.321 1.321 3,77 13,0 Ngành Công nghệ thông tin 103 A 120 140 924 1.314 9,38 13,5 D1 20 390 Ngành Công nghệ cơ - điện tử 104 A 70 70 173 173 2,47 13,5 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 105 A 70 70 465 465 6,64 13,5 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 109 A 70 70 541 541 7,72 13,5 Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 110 A 10 70 222 1.460 20,85 13,5 B 60 1.238 16,5 Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm 201 A 100 350 848 4.173 11,92 13,5 B 250 3.325 16,5 Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản 301 B 280 280 1.152 1.152 4,11 16,0 Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh 401 A 300 570 3.660 6.152 10,79 14,5 D1 200 2.324 13,5 D3 70 168 13,5 Ngành Tiếng Anh 751 D1 90 90 247 247 2,74 13,0 Mượn Trường ĐH Nha Trang thi “nhờ” trường khác: - Khối A 597 1.148 - Khối B 215 - Khối D1 315 - Khối D3 21 Thống kê theo địa điểm thi: Khối A Khối B Khối D1 Khối D3 Tổng - Bắc Ninh (TSB) 1.108 844 357 77 2.386 - Nha Trang (TSN) 7.726 5.010 2.909 111 15.756 - Cần Thơ (TSS) 44 76 10 1 131 Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM nhận được 9.255 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009. Trong số này, có 8.220 hồ sơ dự thi trực tiếp vào trường, số còn lại mượn trường thi để lấy kết quả xét tuyển vào các trường không tổ chức thi. Tỉ lệ “chọi” trung bình của trường là 1 “chọi” 3,74 (8.220 hồ sơ dự thi/ 2.200 chỉ tiêu). Theo số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ngành quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn nhận được hồ sơ đăng ký dự thi nhiều nhất với 2.049 hồ sơ, kế đến là ngành công nghệ thực phẩm 1.271, công nghệ thông tin 1.248, quản trị kinh doanh 741, kỹ thuật môi trường 519… Thấp nhất là ngành tiếng Anh chỉ có 40 hồ sơ đăng ký dự thi, công nghệ tự động 106, công nghệ tự động robot 141… Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Tổng hồ sơ ĐKDT 2009 Điểm chuẩn NV1 - 2008 Điểm chuẩn NV2 - 2008 Điểm xét NV3 - 2008 Điện tử viễn thông 101 A 325 13,0 13,0 Công nghệ thông tin 102 A, D1 1.248 13,0 13,0 Kỹ thuật điện (Công nghệ tự động) 103 A 201 13,0 13,0 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 104 A 372 13,0 13,0 Xây dựng cầu đường 105 A 155 13,0 13,0 Cơ điện tử 106 A 176 13,0 13,0 Công nghệ may 107 A 13,0 13,0 Kỹ thuật môi trường 108 A 519 13,0 13,0 B 15,0 15,0 Cơ khí tự động 109 A 141 13,0 13,0 Công nghệ thực phẩm 110 A 1.271 13,0 13,0 B 15,0 15,0 Công nghệ sinh học 111 A 532 13,0 13,0 B 15,0 15,0 Công nghệ tự động 112 A 106 Quản trị kinh doanh 401 A, D1 741 13,0 13,0 Kế toán 403 A, D1 344 13,0 13,0 Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn 405 A 2.049 13,0 13,0 C 14,0 14,0 D1 15,0 15,0 Tiếng Anh (không nhân hệ số) 701 D1 40 13,0 13,0 13,0 Thiết kế nội thất (không nhân hệ số) 301 V, H Không thi mà xét tuyển NV2, NV3 từ điểm thi ĐH 13,0 13,0 Thiết kế thời trang (không nhân hệ số) 302 V, H 13,0 13,0