Dưới đây là tỷ lệ chọi của các trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Mở TPHCM.