TTO - Mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho Tí lên lớp chồi rồi nhưng cũng nghĩ đơn giản chỉ là lên lớp thôi chứ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm với Tí. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy...