Một thuyền viên tàu cá trôi dạt suốt 4 ngày đêm trên biển đã may mắn được cứu sống.

Theo VTV