Ngày 27-11, cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu để quyết định có đẩy nhanh tiến trình đóng cửa dần các nhà máy điện hạt nhân hay không.

Theo BBC, nếu cử tri lựa chọn “có”, 3 trong số 5 lò phản ứng của nước này sẽ bị đóng cửa vào năm tới, và 2 lò phản ứng còn lại sẽ ngừng hoạt động vào năm 2029. 5 nhà máy trên hiện đang tạo ra 40% sản lượng điện của Thụy Sĩ. Đảng Xanh và đảng Dân chủ Xã hội thúc đẩy trưng cầu dân ý kể từ sau thảm họa Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011, khi cho rằng các nhà máy điện hạt nhân của Thụy Sĩ đã cũ và không an toàn. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng, từ bỏ điện hạt nhân buộc Thụy Sĩ phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch và có thể dẫn đến tình trạng thiếu điện.

An Bình