Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMP đạt doanh thu 347,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 83 tỷ đồng, giảm lần lượt 29,4% và 55,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thuy dien Thac Mo bao lai 9 thang giam qua nua vi ganh nang du phong - Anh 1

CTCP Thủy điện Thác Mơ (mã TMP ) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 146,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng lại giảm tới 10,5% giúp hệ số biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 53% lên 55%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 60%, còn hơn 300 triệu đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng 49%, lên 10 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí khác, TMP báo lãi 52,9 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là hơn 51,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMP đạt doanh thu 347,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 83 tỷ đồng, giảm lần lượt 29,4% và 55,5% so với cùng kỳ năm trước. Một phần nguyên nhân khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm mạnh là do chi phí lãi vay tăng 50% so với cùng kỳ, lên hơn 30 tỷ đồng, trong khi công ty phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư số tiền lên tới 41,7 tỷ đồng.

Theo đó, với mục tiêu doanh thu 478,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125,13 tỷ đồng, TMP đã hoàn thành lần lượt 73% và 66% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của TMP đạt hơn 1.503 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm một nửa, còn gần 80 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 4,1%, lên gần 460 tỷ đồng, hàng tồn kho biến động nhẹ quanh mức hơn 10 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của TMP đang ở mức 0,51 lần, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế gần 104 tỷ đồng.

Linh Linh