Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc từ 17h ngày 1/12, Thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn với lưu lượng xả trung bình từ 50-500 m3/s, tùy thuộc lượng nước thực tế về hồ.

Thuy dien Song Tranh 2 xa lu - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Lân, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh (Tổng Công ty Phát điện 1) cho biết, thông báo này được căn cứ theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn; Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Nam với Công ty Thủy điện Sông Tranh trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 trong mùa lũ hằng năm ký kết ngày 6/10/2015; Công văn số 172/VPTT ngày 1/12/2016 của Ban Chỉ huy PCTT tai và TKCN tỉnh Quảng Nam về việc vận hành hồ thủy điện Sông Tranh 2 bảo đảm Quy trình 1537; Bản tin số 47/2016/TLST-ĐKTTVQN của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát lúc 10h30 ngày 1/12/2016 phục vụ chống lũ, vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2.

Thông báo cũng căn cứ số liệu quan trắc và tình hình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 lúc 11h ngày 1/12 khi mực nước hồ ở cao trình 173,82 m, lưu lượng nước về hồ 427,82 m3/s và lưu lượng nước qua 2 tổ máy để phát điện là 200 m3/s.

Theo ông Nguyễn Văn Lân, để chủ động điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế thiệt hại cho khu vực hạ du trong thời gian tới, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Công ty Thủy điện Sông Tranh gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó có Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam), Công ty sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam và quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình 175 m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, vào lúc 10h30 ngày 1/12, lượng mưa tại các trạm trên lưu vực sông Thu Bồn như Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và Câu Lâu (từ 1h-7h) thứ tự như sau: 98, 39, 25, 30 và 38 mm. Mực nước tại các trạm này lúc 7h cùng ngày tại trạm Hiệp Đức là 18,15 m; Nông Sơn là 9,96 m và Câu Lâu là 0,69 m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng dự báo mực nước trên sông Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và lưu lượng nước về hồ trong thời gian 12 giờ tới sẽ dao động từ 600-900 m3.

Phan Trang