Theo Thông báo số 256/TB-TĐS-PCTT&TKCN của Công ty thủy điện Sông Tranh (Tổng Công ty Phát điện 1), Công ty thủy điện song Tranh 2 sẽ tiến hành xả nước qua tràn để hạ mực nước hồ tạo dung tích đón lũ.

Thời gian bắt đầu thực hiện vận hành cửa van lúc 19 giờ 30 phút ngày 24-11-2016 theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam. Các thông số tại thời điểm vận hành cửa van: Mực nước hồ 173.14m; lưu lượng nước về hồ 114.72m3/s; lưu lượng nước qua máy 200m3/s và lưu lượng xả tràn từ 100-700m3/s. Đợt xả tràn này sẽ hạ mức nước hồ thủy điện sông Tranh 2 về cao trình 172m để đón lũ.

Thông báo đã được Công ty Thủy điện Sông Tranh gửi đến UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Quảng Nam; Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An… để các triển khai công tác phòng, chống lụt bão theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền ban hành./

Thanh Mai