Thủy điện Đắk Mi 4 sẽ vận hành cửa van cung tăng dần lưu lượng từ 500-2.400m3/s để hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ là 255m...

Theo thông báo của Công ty CP Thủy điện Đắk Mi, chủ đầu tư nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đắk Mi 4 (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) thì 14h ngày 2-11, NMTĐ Đắk Mi 4 thực hiện xả lũ theo quy trình.

Thông báo của NMTĐ Đắk Mi 4 cho biết mực nước hồ đạt 258m, trong khi cao trình của công trình là 255m.

Thuy dien Dak Mi 4 xa lu - Anh 1

Nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 tiến hành xả lũ.

NMTĐ Đắk Mi 4 sẽ vận hành cửa van cung tăng dần lưu lượng từ 500-2.400m3/s để hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ là 255m.

Trước đó, NMTĐ Sông Bung 4A cũng đã tiến hành xả tràn từ đêm 1-11, tuy nhiên lượng xả tràn không đáng kể do mực nước hồ của thủy điện chưa đạt cao trình thiết kế.

Ngày 2-11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn yêu cầu các hồ chứa thủy điện thực hiện vận hành xả lũ theo quy trình để không gây thiệt hại cho vùng hạ du.

Ngọc Thi