VH- Đại hội VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015 Liên hiệp các Hội VHNT VN (21 - 23.9.2010) đã hiệp thương cử ra 75 thành viên UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT VN, tiếp đó hiệp thương chọn cử ra Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT VN gồm 23 thành viên.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT VN bầu ra Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 7 thành viên. Do lỗi kỹ thuật, Báo Văn Hóa xin đăng lại danh sách Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT VN khóa VIII đã đăng trên số 1901 ra ngày 24.9, gồm: Chủ tịch - nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN và 6 Phó Chủ tịch là nhạc sĩ Ca Lê Thuần - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT TP HCM; nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT TP Hà Nội; nhà văn Đỗ Kim Cuông - Vụ trưởng Vụ VH-VN, Ban Tuyên giáo TƯ; GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian VN; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN; nhà văn Tùng Điển - Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT VN. P.V