Trứng vịt bắc thảo là đặc sản của Trung Quốc nhưng lại được xếp vào danh sách những món ăn kinh khủng nhất hành tinh.

An Ngọc